VIDEO

Đêm tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Phần III), ngày 19/4/2012
19/04/2012 21:00

    Tối 19/4, tại sân khấu nổi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra đêm hội tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Vận hội năm Rồng- Đại đoàn kết, Khát vọng và Thăng hoa”.

    Phần III với chủ đề "Phơi phới sức thanh xuân", giới thiệu bức tranh toàn cảnh về phong cảnh Tây Nguyên - Trường Sơn hùng vĩ, cùng với Không gian Văn hóa Cồng chiêng được công nhận là di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, kết hợp với màn múa khiên quy mô lớn của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên.

   Qua màn múa đương đại và trình diễn Võ sáo Yên Thế góp phần giới thệu tinh hoa hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam và truyền thống đại đoàn kết các dân tộc anh em trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.


Đêm tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Phần III), ngày 19/4/2012
19/04/2012 21:00

    Tối 19/4, tại sân khấu nổi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra đêm hội tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Vận hội năm Rồng- Đại đoàn kết, Khát vọng và Thăng hoa”.

    Phần III với chủ đề "Phơi phới sức thanh xuân", giới thiệu bức tranh toàn cảnh về phong cảnh Tây Nguyên - Trường Sơn hùng vĩ, cùng với Không gian Văn hóa Cồng chiêng được công nhận là di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, kết hợp với màn múa khiên quy mô lớn của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên.

   Qua màn múa đương đại và trình diễn Võ sáo Yên Thế góp phần giới thệu tinh hoa hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam và truyền thống đại đoàn kết các dân tộc anh em trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Fanpage Vietnam National Village Forethnic Culture And Tourism
Do you need support?