VIDEO

Đêm tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Phần I), ngày 19/4/2012
19/04/2012 22:00

    Tối 19/4, tại sân khấu nổi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra đêm hội tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Vận hội năm Rồng- Đại đoàn kết, Khát vọng và Thăng hoa”.

    Phần I chính là phần lễ khai mạc của đêm hội. Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Lâm Văn Khang, đại diện Ban Tổ chức giới thiệu mục đích, ý nghĩa Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam, giới thiệu đại biểu và khách mời. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đọc diễn văn tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến, đánh hồi trống chính thức khai Hội.

    Cuối cùng là màn khai hội với dàn trống và múa rồng. Đồng thời giới thiệu 13 cộng đồng các dân tộc về tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam.


Đêm tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Phần I), ngày 19/4/2012
19/04/2012 22:00

    Tối 19/4, tại sân khấu nổi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra đêm hội tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Vận hội năm Rồng- Đại đoàn kết, Khát vọng và Thăng hoa”.

    Phần I chính là phần lễ khai mạc của đêm hội. Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Lâm Văn Khang, đại diện Ban Tổ chức giới thiệu mục đích, ý nghĩa Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam, giới thiệu đại biểu và khách mời. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đọc diễn văn tôn vinh Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến, đánh hồi trống chính thức khai Hội.

    Cuối cùng là màn khai hội với dàn trống và múa rồng. Đồng thời giới thiệu 13 cộng đồng các dân tộc về tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Fanpage Vietnam National Village Forethnic Culture And Tourism
Do you need support?