Contact us

Thông tin liên hệ

►Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
♦ Trụ sở giao dịch: Số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
♦ Điện thoại: 84.                  / Fax: 84.4 39741111
♦ Email:
♦ Website:


Video
Bài xem nhiều
Fanpage Làng Văn Hóa Du Lịch
Fanpage Vietnam National Village Forethnic Culture And Tourism
Do you need support?